MRT^^!! as Itachi Uchiha

Itachi Uchiha

Naruto: Shippūden

Sexy No Jutsu

Cosplayer: MRT^^!!