sfsakana as Miku Hatsune (Crazy Clown)

Miku Hatsune (Crazy Clown)

Vocaloid

Crazy Clown (Pink)

Cosplayer: sfsakana