SakushiZakai as Tobi

Tobi

Naruto: Shippūden

Akatsuki

Cosplayer: SakushiZakai