Teruka as TERU Kyuuketsu

TERU Kyuuketsu

Aikaryu

Cosplayer: Teruka
  • Image #4xj6xrj1 of TERU Kyuuketsu
  • Image #4r570dn3 of TERU Kyuuketsu
  • Image #489y26z1 of TERU Kyuuketsu
  • Image #1zjxz7r4 of TERU Kyuuketsu