maniac-cat as Haruno Sakura

Haruno Sakura

Naruto: Shippūden

Cosplayer: maniac-cat