XaldinViolin as Xaldin

Xaldin

Kingdom Hearts II

Organization XIII uniform

Cosplayer: XaldinViolin
  • Image #19re6o61 of Xaldin
  • Image #1qy25p74 of Xaldin
  • Image #3w7xj9v1 of Xaldin
  • Image #30pkzjd4 of Xaldin
  • Image #1d9rn7p4 of Xaldin