Ritsuka Kitsune as Yoruichi Shihoin

Yoruichi Shihoin

Bleach

Cosplayer: Ritsuka Kitsune
 • Image #4jxjkyw3 of Yoruichi Shihoin
 • Image #3pkpq774 of Yoruichi Shihoin
 • Image #477nmk64 of Yoruichi Shihoin
 • Image #177nmr01 of Yoruichi Shihoin
 • Image #1e6mzo73 of Yoruichi Shihoin
 • Image #3zo879r4 of Yoruichi Shihoin
 • Image #3m0rd571 of Yoruichi Shihoin
 • Image #36ev6z91 of Yoruichi Shihoin
 • Image #3n0eyn64 of Yoruichi Shihoin
 • Image #4vwp5e51 of Yoruichi Shihoin
 • Image #45r5mxn1 of Yoruichi Shihoin
 • Image #402zepx3 of Yoruichi Shihoin
 • Image #4jdx0w24 of Yoruichi Shihoin
 • Image #3p2kewq4 of Yoruichi Shihoin
 • Image #46evmx23 of Yoruichi Shihoin