HitoshiKazama as Kung Lao

Kung Lao

Mortal Kombat 11

Prodigal Shaolin Skin

Cosplayer: HitoshiKazama
  • Image #1mrey094 of Kung Lao
  • Image #16vqweq3 of Kung Lao
  • Image #4pk5q2r1 of Kung Lao
  • Image #1jxokde4 of Kung Lao
  • Image #10zqo2z4 of Kung Lao