StygianVI as Wraith

Wraith

The Witcher 2

Wraith

Cosplayer: StygianVI