StygianVI as Wraith

Wraith

The Witcher 2

Wraith

Cosplayer: StygianVI
  • Image #4nedjn64 of Wraith
  • Image #4dnrjp01 of Wraith
  • Image #3rvxqjx4 of Wraith
  • Image #1pkwoqk3 of Wraith
  • Image #3new6x73 of Wraith