Fanychan as Tsunade

Tsunade

Naruto

5to Hogake

Cosplayer: Fanychan
 • Image #1em2rr84 of Tsunade
 • Image #1rv599z3 of Tsunade
 • Image #3z8jeyp3 of Tsunade
 • Image #18m9wnw4 of Tsunade
 • Image #3o7e5v54 of Tsunade
 • Image #42enr674 of Tsunade
 • Image #4rv5mz01 of Tsunade
 • Image #1z8jy9m1 of Tsunade
 • Image #48m9nee3 of Tsunade
 • Image #1em257j4 of Tsunade
 • Image #1rv5r7y3 of Tsunade
 • Image #3z8j6xn3 of Tsunade
 • Image #1xyjn6d3 of Tsunade
 • Image #18m9jy74 of Tsunade
 • Image #1yxdoy64 of Tsunade