Zhen Ji

Character: Zhen Ji

Series: Samurai Warriors