Uchiha Sasuke (Sasuko)

Character: Uchiha Sasuke (Sasuko)

Series: Naruto: Shippūden