Uchiha Sasuke - Michi 道 ~To You All

Character: Uchiha Sasuke - Michi 道 ~To You All

Series: Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den