Uchiha Sasuke Konoha Gakuen (Summer Semester)

Character: Uchiha Sasuke Konoha Gakuen (Summer Semester)

Series: Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den