Uchiha Sasuke

Character: Uchiha Sasuke

Series: Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den