Tsukino Usagi

Character: Tsukino Usagi

Series: Sailor Moon musicals (SeraMyu)