Touru/Tohru/Tooru Kouno

Character: Touru/Tohru/Tooru Kouno

Series: Princess Princess