Touko/White

Character: Touko/White

Series: Pokemon Black and White