Tomasu Hoji

Character: Tomasu Hoji

Series: Tokusou Sentai Dekaranger