TERU Kyuuketsu

Character: TERU Kyuuketsu

Series: Aikaryu