Temari No Sabaku

Character: Temari No Sabaku

Series: Naruto: Shippūden