Temari

Character: Temari

Series: Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den