Takasu ryuji

Character: Takasu ryuji

Series: Toradora!