Suzaku no Miko

Character: Suzaku no Miko

Series: Fushigi Yuugi