Suruga Kanbaru

Character: Suruga Kanbaru

Series: Bakemonogatari