Shuurei Kou

Character: Shuurei Kou

Series: Saiunkoku Monogatari