Shuurei Koh

Character: Shuurei Koh

Series: Saiunkoku Monogatari