Shotaro Kaneda

Character: Shotaro Kaneda

Series: Akira