Shizuka

Character: Shizuka

Series: Queen's Blade