Shinguji Sakura (Kore ga Revue)

Character: Shinguji Sakura (Kore ga Revue)

Series: Sakura Taisen