Shikamaru Nara

Character: Shikamaru Nara

Series: Naruto: Shippūden