Sha Gojyo

Character: Sha Gojyo

Series: Saiyuki Reload