Sawarineko (Hanekawa Tsubasa)

Character: Sawarineko (Hanekawa Tsubasa)

Series: Bakemonogatari