Sasuke Sarutobi

Character: Sasuke Sarutobi

Series: Samurai Deeper Kyo