Sasori Akasun

Character: Sasori Akasun

Series: Naruto: Shippūden