Sarutobi Sasuke

Character: Sarutobi Sasuke

Series: Samurai Deeper Kyo