Sakura Haruno

Character: Sakura Haruno

Series: Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den