Sakura

Character: Sakura

Series: Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den