Sabaku no Temari

Character: Sabaku no Temari

Series: Naruto: Shippūden