Sabaku No Gaara

Character: Sabaku No Gaara

Series: Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den