Sabaku no Gaara

Character: Sabaku no Gaara

Series: Naruto: Shippūden