Ryuuki Shi

Character: Ryuuki Shi

Series: Saiunkoku Monogatari