Ryuuji Takasu

Character: Ryuuji Takasu

Series: Toradora!