the GazettE

RUKI *Shiikureta haru, Kawarenu haru*