Princess Sheeta (Lusheeta Toel Ul Laputa)

Character: Princess Sheeta (Lusheeta Toel Ul Laputa)

Series: Laputa: Castle in the Sky