Orochimaru

Character: Orochimaru

Series: Naruto: Shippūden