Onime no Kyo

Character: Onime no Kyo

Series: Samurai Deeper Kyo