Naruto Uzumaki

Character: Naruto Uzumaki

Series: Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den