Nara Shikamaru

Character: Nara Shikamaru

Series: Naruto: Shippūden